POSTUP VÝSTAVBY - VZOROVÉ BYTY
POSLEDNÍ 2 VOLNÉ BYTY V BYTOVÉM DOMĚ A - POSLEDNÍ 3 VOLNÉ BYTY V BYTOVÉM DOMĚ B