POSTUP KOUPĚ
Energetická náročnost B - Parkovací místa - Předzahrádky - Terasy - 10 km průmyslová zóna Kvasiny

                                Jak probíhá koupě bytu?

1. Rezervace  a rezervační smlouva na byt

Vyberete si byt (jednotku vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů ) a uzavřete s námi rezervační smlouvu na vybraný byt (jednotku).

Rezervační poplatek 100 tis Kč.

V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude o částku rezervačního poplatku snížena 1. splátka kupní ceny.

Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a to bezprostředně po vydání stavebního povolení.2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - klientské změny 

Uzavřete smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zaplatíte do 7-mi dnů 1.splátku ve výši 30% kupní ceny - možnost financování hypotékou.

Vymezenou jednotku podle zákona o vlastnictví bytů je již možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru.

Dále zaplatíte 2.splátku ve výši 30% do 15-ti dnů od dokončení hrubé stavby včetně okenních výplní a doručení a podání návrhu na provedení vkladu zástavního práva k jednotce do katastru nemovitostí.

3. Kupní smlouva a předání bytové jednotky

Do 15 ti dnů od doručení kolaudačního souhlasu a prohlídce dokončené bytové jednotky s námi uzavřete kupní smlouvu a bude provedena 3.splátka kupní ceny bytu (bytové jednotky) ve výši 40% kupní ceny bytu (bytové jednotky).

Možnost financování hypotékou - byt (bytová jednotka) je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru.